IMG_6209.JPG

Merkezden Yerele Yerelden Sanala Projesi

 

Proje bir yandan Gola'nın sivil toplum arşivinin dijitalleştirilerek güvenli bir biçimde ulaşılabilir olmasını sağlamak bir yandan da Gola'yı çalışma sahası olan Doğu Karadeniz yereline taşıyarak sivil toplumun güçlenmesine katkıda bulunmak gayeleri ile Europen  Endowment for Democracy partnerliğinde devam etmektedir.