gola kim.jpg

Mezopotamya’dan günümüze ulaşan, en eski anlatı olarak kabul edilen Gılgamış üzerinden tanımlamak Gola’nın yaşam döngüsünün hikayesi olur.  

Gılgamış’ın o çok sevdiği dostu Enkidu göçünce dünyadan, Gılgamış hayatın gerçeği olan ölüm ile karşılaşır. Ve ölümsüzlüğün peşinden en yaşlılara koşar ve yola çıkar. Ölümsüzlüğün neredeyse imkansız olduğunu öğrenince sonsuz gençliğe ulaşmak için mücadele verir. Sonsuz gençlik için gerekli otu da yılana kaptırır ve adeta “söz uçar, yazı kalır” düşüncesiyle taşlara hikayesini kazıtır.

 

İşte Gola, Doğu Karadeniz halklarının kadim bilgisinin ve Lazca’nın ölmek üzere olması gerçeği ile karşı karşıya kalınca, önce kadim bilgi sahipleriyle söyleşti, sonra Lazca’yı genç tutmak adına festivaller, sanatsal atölyeler, derlemeler ile kayıtlar gerçekleştirdi. Şimdilerde ise Gola Derneği ekibi 17 yıldır biriken ve birikmeye devam eden tüm arşivini online olarak açmaya hazırlanıyor. Bir yandan da derlemeci kimliğini sürdürerek “uçan söz”ün peşinden gitmeye devam ediyor. 

Gola Derneği, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplum oluşturulmasını destekler, bu yönde kültürel ve sanatsal çalışmalar yürütür, ekolojist bir çizgiye sahiptir. Yaşam içindeki her türlü şiddete karşı durur ve barışçıl süreçleri destekler. Gola, tüm çalışmalarında Doğu Karadeniz’in gerçekliklerinden ve dinamiklerinden uzaklaşmadan hareket eder. Amacı farkındalık yaratmaktır. Bu farkındalığı ilgili yerel kesimlere ulaştırırken dikte etmeden demokratik ve katılımcı bir uslubu temel alır. Gola’nın yüzü Doğu Karadeniz’e dönük ancak her türde çeşitliliğe açık, hiyerarşik olmayan, çok kültürlü bir örgüttür. Tüm faaliyetlerinde şeffaftır ve herkese açıktır. Gola, evrensel ve kültürel mirasa, insan yaşamına ve yerel kültürlere duyarlılık temelinde yaklaşır. Buna göre, Doğu Karadeniz’de yaşayan yerleşik halkları tanımak ve tanıtmak, kültürel birikimlerini kayda geçirmek ve gelecek nesillere taşımak hedefleri arasındadır.

Gola, uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla hem ekolojik hem kültürel değerlere dikkat çekmiş, yerel ekonomiyi canlandırmak ve yerel üretimi arttırmak amacına da katkı sunmuştur/sunmaya devam etmektedir.

Bizler için Gola, sessiz kuşağın, kaybolan kimliklerin, gözardı edilen değerlerin ortak çatısı. Bu yolda en çok BİZ olmayı, BİR olmayı seviyoruz.