IMG_6236 copy.jpg

Doğu Karadeniz Meyve Mirası ve Sürdürülebilir Yaşam Projesi

 

Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği; uzun yıllardır Doğu Karadeniz Bölgesi'nde organize ettiği Yeşil Yayla Festivali ile edindiği deneyimleri, oluşturduğu ilişki ağlarını genişleterek yeni bir düzleme taşımıştır. Bu hedefle DOĞU KARADENİZ MEYVE ÇEŞİTLERİ, KÜLTÜREL MİRAS, VERİTABANI OLUŞTURMAYI, KORUMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÖYKÜLERİNİ KAYIT ALTINA ALMA projesini hayata geçirmiştir. 

 

Yöntem olarak 'sözlü tarih' yöntemlerini kullanarak, pilot köylerde yaptığı görüşmelerle gölgede kalmış bir yaşamın izlerini aramıştır. Böylelikle oluşturulacak veri tabanında meyve çeşitlerinin belgeleri, kültürel miras ve yaşam hikayeleri yer alması planlanmıştır. Çalışmalar fotoğraf ve video ile görsel olarak da belgelenmiştir. 

 

Gola, bölge insanının sahip olduğu değerlerin fark edilmesine aracılık ederek, yok olmaya yüz tutmuş meyvelerin tekrar yetiştirilmesine dikkat çekmeye çalışmıştır. Çeşitli nedenlerle doğadan uzaklaşmış Laz halkına, bir zamanlar onunla kurduğu derin ve bilge ilişkiyi hatırlatmak amaçlamıştır. 

 

Projenin hayal edilme aşamasından uygulamaya başlama aşamasına kadar çok kıymetli insanlar tarafından desteklenmiştir. Muğla Meyve Mirası projesinin uygulama ekibi kıymetli akademisyenler proje süresince İstanbul ve Doğu Karadeniz'de sürdürülebilir yaşam atölyeleri ve eğitimleri gerçekleştirmiştir. Projede orman mühendisi, botanikçi, sosyolog ve deneyimli derlemeciler yer almış ve çalışmalara yerel araştırmacılar büyük destek sağlamıştır. Lazca üzerine çalışmalar yürüten araştırmacı-yazar İrfan Çağatay Aleksishi projeye danışmanlık yapmıştır.