gola_logo100.png

Çalışma sahası olan Doğu Karadeniz'de yereli yerelde konuşmayı öncelleyerek çalışmalarını sürdürmekte olan Gola, bu baharda odağına çayı almıştır. Programımızda çayın sanayi ürünü olarak bölgede 70 yılı aşkın süredir süren yolculuğunu gündelik siyasetten arındırarak sivil toplumdan, akademiden ve yerelden aktörlerin çok sesli katılımına açmayı planlamaktadır.  Tahayyülümüz çayın dönüştürdüğü mekâna, insana ve meta ilişkilerine, belleklerdeki izlere bakmak, çayın şimdiliğinin ötesine geçerek konuşmak, birbirimizden öğrenmektir.

ÇAY'DAN ÖTE:

Tarladan Demliğe,

Mekân ve Bellekte Çay

​10-11 ve 17 NİSAN 2021

Zoom Üzerinden Çevrimiçi Çalıştay & Forum

ÇAY ÇALIŞTAYI PROGRAM AKIŞI:

1.GÜN - 10 Nisan Cumartesi

1. OTURUM  

Çayın Dünü

Kolaylaştırıcı: Özlem Şendeniz

Berna Güler

    Üretim İlişkilerinin Dönüşümü: Tarladan Çaya Bir İzlence

İrfan Çağatay

    Çayın Üzerine Kurulduğu Tarım Geleneği

Fatma Genç

    Bir Metanın İzinde Türkiye’de Çayın Öyküsü

çay çalıştayı 2021.jpg

2. OTURUM  

Tarladan Demliğe

Kolaylaştırıcı: Rahşan İnal

Recep Koyuncu

    1918-1947 Yılları Arasında Rize’de Çay Tarımının Serüveni 

Elif Karaçimen/ Ekin Değirmenci

  Doğu Karadeniz’in Değişen Toplumsal, İktisadi ve Ekolojik Yapısını Çay Üzerinden Okumak

Rahşan İnal

    Bahçeden Fabrikaya Çayın İşçileri

Evun Okumuş

   Gündelik Hayat; Çay ve Çay Kültürünce Yaratılan Sembolik Dünya

3. OTURUM 

Fotoğraf Sergisi

Kolaylaştırıcı: Güneşin Aydemir

 Özcan Yüksek

  Yağmur Kokulu Çay

2.GÜN - 11 Nisan Pazar

4. OTURUM  

Çayın Yükünü Taşıyanlar

Kolaylaştırıcı: Fatma Genç

Melda Yaman

    Tarımda Kadın Emeği

Nihan Ciğerci Ulukan /Umut Ulukan

    Çay Tarımı ve Göçmen Emeği

Aslıhan Yılmaz Uzun

   Çay Tarımında Kadın Emeği

5. OTURUM  

Ve Doğa... Ve Mekan... Ve Bellek...

Kolaylaştırıcı: S:Refika Kadıoğlu

Melek Göregenli

    Ormanla Giden Çayla Gelen: Mekan Zaman Bellek

İbrahim Ö. Kaboğlu

    Ekoloji ve Mekan İlişkisinde Hak ve Özgürlüklerin Bütünlüğü 

Fuat Ercan

   Karadeniz’i Ne Yapmalı? Kalkınma İdeolojisinin Gizledikleri

S. Refika Kadıoğlu

  Çaydan Önce... Çaydan Sonra...

6. OTURUM  

Karikatür Sergisi

Kolaylaştırıcı: İrfan Çağatay

Erhan Yaşar Babalık

  Karadeniz’de Bir Başka Yeşil: Çay

3.GÜN - 17 Nisan Cumartesi

7. OTURUM  

ForumÇaydan “Öte” Çaydan “Ziyade”

Fatma Genç /Özlem Şendeniz /İrfan Çağatay

  Bizden Bize: Çayın Her Hali

8. OTURUM  

Belgesel Gösterimi ve Söyleşisi

Kolaylaştırıcı: S. Refika Kadıoğlu /İrfan Çağatay

    Belgesel: Bir Yudum Bekleyiş

İlkay Nişancı

    Beklemek Doğu Karadeniz'in Doğası Mı?